Syvähaastattelu

Tiedätkö mitä yrityksesi henkilöstölle ihan oikeasti kuuluu?

Haluaisitko ottaa selvää?

Maailma heittäytyi polvilleen talvella 2020.  Kaikki muuttui.

Paitsi yksi asia.

Ihmiset ovat edelleen yrityksesi tärkein voimavara. Ilman heitä kukoistus, onnistuminen ja nousu eivät ole mahdollisia. Miten huolehdit, että työntekijöidesi toimintakyky säilyy, ei vain hyvänä, vaan optimaalisena, kriisin läpi ja toipumisvaiheessa? Miten varmistat, että ihmisesi kykenevät nostamaan yrityksen takaisin jaloilleen? Tiedätkö millainen kulttuuri teillä on virallisten palaverien ulkopuolella ja miten yrityksestänne viestitään, kun johtajat eivät ole kuulolla?

Yrityksessäsi on valtava määrä potentiaalia. Ihmisilläsi on huikea määrä tietoa, taitoa, kykyä, asennetta ja tarmoa. Pystyäkseen käyttämään koko potentiaalinsa he tarvitsevat oikeanlaisen ympäristön ja oikeanlaista tukea onnistuakseen ja kukoistaakseen. Sinun tehtäväsi johtajana on saada heidät kukoistamaan. 

Onnistuaksesi tarvitset tietoa organisaatiostasi ja ihmisistäsi. Syvällistä tietoa. Tietoa siitä miten teillä oikeasti menee ja mitä ihmisesi oikeasti ajattelevat. Näihin kysymyksiin vastaa Syvähaastattelu by Discovery Street. 

Photo by VisionPic .net on Pexels.com

Tarve tuulla kuulluksi

“Kerrankin joku on minua varten ja kuuntelee.”

Syvähaastatteluun osallistuneen yrityksen työntekijä

Robotit tekevät hyvää työtä neutraaleilla, teknisillä ohjeilla. Ne eivät kaipaa läsnäoloa, kuuntelua, kannustamista, tukea tai ristiriitojen ratkaisijaa. Ihminen ei toimi samoin. 

Ihmiset onnistuvat, kun heille luodaan mahdollisuus onnistua. Kukoistaminen on mahdollista, kun henkilöstöä tuetaan oikealla, juuri teidän ihmisten persoonaan ja elämäntilanteeseen sopivalla tavalla, ja ohjataan kulttuuria suuntaan, jossa kaikilla on hyvä ja turvallinen olo.  

Tunnetko organisaatiosi ihmiset OIKEASTI niin hyvin, että sinulla on mahdollisuus onnistua johtajana? Tiedätkö mitä teille OIKEASTI kuuluu? Millainen ilmapiiri vallitsee kahvikoneen nurkilla ja lounaspöydissä? 

Photo by Luis del Río on Pexels.com

Haluatko ottaa selvää?

Miten organisaatiosi ihmiset  OIKEASTI voivat? Miten heidän kykyään johtaa omaa hyvinvointiaan voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla?

Miten työntekijänne onnistuvat työssään? Miten kunkin onnistumista voidaan tukea?

Millainen ilmapiiri ja kulttuuri työpaikalla vallitsee? Tukeeko se ihmisten työssäviihtymistä ja onnistumista?  Kannustaako se ihmisiä käyttämään täyden energia- ja osaamispotentiaalinsa? Huokuuko henkilöstö luottamusta ja hyvää oloa asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille?

Millaisia yksilöllisiä ominaisuuksia, persoonallisuudenpiirteitä ja elämäntilanteita ihmisillä on? Miten ne tulisi huomioida johtamisessa? Miten luoda hyvinvoiva yhteisö, joka rakentuu luottamukselle ja välittämiselle – sille, että jokainen erilainen ihminen kuuluu joukkoon?

Millaisia arvoja ihmisillä on? Miten ne vastaavat ja toimivat yhteen yrityksen arvojen kanssa? Arvojen mukaan toimiminen luo hyvinvointia ja lisää merkityksellisyyden tunnetta niin työssä kuin vapaalla. Sen sijaan arvojen vastainen toiminta aiheuttaa ahdistusta ja uupumusta heikentäen työkykyä. 

Photo by Pixabay on Pexels.com

Lupauksemme sinulle

Syvähaastattelu -asiantuntijapalvelu on ammattilaisen toteuttama syvällinen kartoitus henkilöstön voinnista ja sielunelämästä sekä yrityksen ilmapiiristä ja kulttuurista. 

Syvähaastattelussa yrityksen ulkopuolinen luotettava henkilö keskustelee, kuuntelee ja esittää organisaation menestyksen näkökulmasta tärkeitä kysymyksiä kahden kesken työntekijän kanssa. Haastattelija rakentaa ammattitaitoonsa pohjaten kokonaiskuvan tilanteesta ja välittää johdolle tunteet sekä ydinviestit. 

Syvähaastattelu auttaa sinua näkemään työntekijöiden elämäntilanteet kirkkaammin ja syvemmin. Se saa sinut ymmärtämään tukeeko kulttuurinne onnistumista vai jääkö potentiaalia käyttämättä. Syvähaastattelun jälkeen teet päätöksiä perustellummin ja kauaskantoisemmin.

Emme jää, emmekä jätä sinua yksin tappelemaan uutta todellisuutta vastaan. Emme myöskään jähmety paikallemme katsomaan, kun menestyksen juna meni jo. Suuntaamme katseet ylväästi kohti tapaa, joka tuo sekä humaania että liiketoiminnallista menestystä uudessa maailmassa.


Ota yhteyttä. Olisi kiva tutustua.

mari.stenman(at)discoverystreet.fi