News

News from Discovery Street

JYVÄSKYLÄLÄINEN DISCOVERY STREET OY KEHITTÄÄ HENGITYSTIEINFEKTIOTA ENNUSTAVAA MOBIILISOVELLUSTA

LEHDISTÖTIEDOTE 8.6.2020 JULKAISUVAPAA

Jyväskyläläinen Discovery Street Oy on käynnistänyt mobiiliapplikaation kehityksen, joka tähtää hengitystieinfektioiden (esimerkiksi COVID-19) havaitsemiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tavoitteena on kehittää algoritmi, joka yhdistää ihmisen biologisista muuttujista (esimerkiksi ruumiinlämpö, sykevälivaihtelu, happipitoisuus ja leposyke) kerättyä tietoa subjektiivisiin kokemuksiin, kuten oireisiin ja yleiseen vointiin. Algoritmi vertaa tietoa tunnettuihin viitearvoihin sekä nykytutkimustietoon, etsii yhteneväisyyksiä biologisten muuttujien käyttäytymisestä ja tekee näiden perusteella päätelmiä hengitystieinfektion todennäköisyydestä.

“Olemassa olevilla teknologioilla voidaan kerätä monenlaista reaaliaikaista tietoa kehosta, mutta tutkimusta siitä, mitä kaikkea näitä tietoja yhdistelemällä voidaan päätellä, on tehty vielä vähän”, kertoo projektipäällikkö liikuntafysiologi Mari Stenman. Yhtenä tavoitteena onkin tuottaa raakadataa tutkimuskäyttöön ja hyvinvointia edistävien ratkaisuiden kehittämiseen. Tietoa kerätään ihmisen biomarkkereiden käyttäytymisestä suhteessa oireisiin ja yleiseen vointiin. Lisäksi tarkoitus on valjastaa tekoäly työstämään isoa määrää dataa ja oppimaan siitä niin, että käyttäjä saa arvokasta tietoa omasta terveydentilastaan.

“Innostavin visio on julkaista algoritmi avoimena lähdekoodina, jolloin tutkimustieto leviää mahdollisimman laajalle”, toteaa Mika Kataikko Discovery Streetiltä.

Projekti on Discovery Streetin toiminta-ajatuksen ytimessä. Yrityksen tavoitteena on kehittää maailmaa parantavia ratkaisuja ja tuottaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta toiminnoillaan. Discovery Street on perustettu innovaatioalustaksi kokeneille henkilöille, jotka haluavat antaa oman panoksensa paremman yhteiskunnan luomiselle humaaneilla arvoilla varustettujen ihmisten ympäröimänä.

“Tämä projekti toteuttaa yrityksemme tavoitetta ja tehtävää mitä parhaimmalla ja innostavimmalla tavalla”, korostaa Mika Korhonen, yksi Discovery Streetin perustajista.

Isoja paremman tulevaisuuden ratkaisuja ei tehdä yhden yrityksen voimin ja siksi Discovery Street rakentaa mahdollisimman laajaa kumppaniverkostoa tuottamaan suurta yhteiskunnallista vaikuttavuutta hengitystieinfektioprojektin avulla. Käynnissä on lupaavia neuvotteluita useiden toimijoiden kanssa. “Jokaiseen uuteen kontaktiin suhtaudutaan arvostaen ja mielenkiinnolla”, lupaa Mari Stenman kannustaen kaikkia asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä.

Tällä hetkellä kumppaneina ovat Jyväskylän Yliopisto ja Jyväskylän Yritystehdas Oy – The Startup Factory. “Maailma on mullistunut viimeisten kuukausien aikana ja nyt tarvitaan ketteriä toimijoita, jotka osaavat yhdistää monialaista osaamista nopeasti ja tehokkaasti isojen haasteiden ratkaisemiseksi”, kehuu professori Pekka Abrahamsson Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnasta Discovery Street Oy:n vetämää hanketta ja jatkaa: “Discovery Street Oy on ottanut ison haasteen vastaan, mikä on innostanut myös Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan tutkijoita osallistumaan projektin ideointiin ja toteutukseen.

” Samaa sanoo myös Yritystehtaan toimitusjohtaja Kati Rauhaniemi: ”Tällaisia innovatiivisia ja kasvuun tähtääviä yrityksiä varten olemme olemassa. Discovery Street osaa yhdistää ammattitaitoiset tekijät, kehittää ketterästi uutta ja nähdä tulevaisuuden moninaiset tarpeet. Olemme saaneet valmentaa heitä niin liiketoiminnan 12 eri teemassa, markkinoinnista rahoitukseen, kuin tiimin suorituskyvyssäkin. Koska uskomme että yhteistyö, ketterä tuotekehitys ja hyvinvoiva tiimi tuottavat myös tulosta. On upeaa olla työskentelemässä näiden startup-yrityksiemme kanssa ja auttamassa heitä kohti kansainvälistä kasvua”.

Business Finland tukee kehitysvaiheen rahoitusta, minkä lisäksi Discovery Street etsii vaikuttavuussijoittajia varmistamaan proof-of-concept -vaiheen jälkeinen tuotekehitys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Sijoittajiksi haetaan erityisesti tahoja, jotka ovat kiinnostuneita sijoituskohteensa yhteiskunnallisesta ja kansainvälisestä vaikuttavuudesta.

LISÄTIETOJA: projektipäällikkö Mari Stenman, Discovery Street Oy, mari.stenman(at)discoverystreet.fi