News from Discovery Street

22.2.2022

Työhyvinvoinnin mahdollisuudet – Hyvinvointihoitaja

Discovery Street on aloittanut Hyvinvointihoitaja -pilotoinnin yhteistyössä jyväskyläläisen hyperkasvuyritys Woolman Oy:n kanssa. Hyvinvointihoitajan työkuvaan kuuluu auttaa työntekijöitä, yksilöinä sekä työyhteisöä yksikkönä, voimaan entistä hyvinvoivemmin. Hyvinvointihoitaja tukee työntekijän hyvinvointia lisääviä ratkaisuja tai auttaa löytämään uusia toimintatapoja voida paremmin. Tämänkaltaisen työtehtävän toteuttamiseen tarvitaan uudenlaista innovatiivista ja muutokseen sopeutuvaa työyhteisöä.

Hyvinvointihoitaja auttaa lisäämään työntekijöiden muutosjoustavuutta ratkaisukeskeisellä työmallilla, tunnetaitojen valmentamisen ja itsereflektoinnin avulla fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä aina ravinnosta, mielentilasta ja fysiikasta uneen.


Työyhteisössä puhutaan usein työntekijöistä monikossa, mutta mikä työntekijä on? Työntekijä ei ole vain massan yksi osa, vaan työntekijä on ihminen, joka on kokonaisuudessaan ainutlaatuinen yksilö. Jokainen yksilö on omanlaisensa, jokaiseen vaikuttaa koettu menneisyys sekä tulevaisuuteen kuuluvat toiveet ja tarpeet. Jokaisella on omat yksilölliset vahvuudet sekä heikkoudet.

Kaikkien yksilöiden motivaatiotekijöiden tunnistamisen taustalla on sama tarve: tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kuinka yksilön motivaation tunnistaminen tapahtuu työelämässä? Monesti ajatellaan tämän olevan esihenkilön vastuulla. Vastuu omien tarpeiden ja motivaation tunnistamiseen kuuluu myös yksilölle. Herääkin kysymys, kuinka työyhteisö voi auttaa yksilöä löytämään, vahvistamaan ja pitämään yllä tietoisuutta omasta motivaatiosta ja tarpeista muuttuvassa työelämässä?

Tunnistamalla yksilö kokonaisuutena, jolla on elämää myös työn ulkopuolella työyhteisö voi mahdollistaa aidon työnimun ja työssä jaksamisen lisäksi kokonaisvaltaisesti hyvinvoivan työntekijän. Työyhteisön arvot vaikuttavat voimakkaasti työntekijöiden jaksamiseen. Hyvinvoiva työyhteisö vaatii sitoutumista niin työntekijöiltä kuin työyhteisöltä yhteisiin arvoihin. Työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttaa voimakkaasti työyhteisön tapa nähdä työntekijänsä persoonana, joka nauttii sitä mitä tekee vs. suorituskeskeinen työntekijä.

Hyvinvointihoitaja -pilotointi alkoi tammikuussa 2022 tavoitteena muun muassa lisätä työviihtyvyyttä, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä ehkäistä sairauslomakierteitä. ”Jos tällä toiminnalla voidaan ehkäistä yksikin uupumus, on tavoitteet jo saavutettu”, Petteri Mustalahti, Woolman COO.

Vastuullinen työtehtävä vaatii laajaa ammattitaitoa ja ymmärrystä ihmisen jokaisesta elämän osa-alueesta kokonaisvaltaisesti. Woolmanin Hyvinvointihoitajana toimii Katri Keskinen, jolla on sekä intohimo auttaa ihmisiä voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin, että todella monipuolinen ammatillinen tausta: hän on sekä sairaanhoitaja, kliininen asiantuntija, tuleva Life Coach ja personal trainer, järjestyksenvalvoja, energiahoitaja, lasten joogaohjaaja ja kolmen lapsen äiti. Katri tuntee, että kaikki nämä koulutukset ja elämänkokemus on kasvattanut häntä tähän työhön, minkä hän kokee unelmatyökseen. “Vaikka ammattitaito on tärkeää, niin läsnäolon taito on ylivoimaisesti tärkein taito tätä työtä tehdessä”, pohtii Katri saamaansa palautetta.

“Uupumuksen ennaltaehkäisevässä työssä on ymmärrettävä, että tunteet ja tarpeet kuuluvat myös työelämään ja ihminen on heikko ja haavoittuva elämänsä jokaisella osa-alueella. Ihminen, joka tekee paljon työtä voi väsyä, se ei ole sama kuin uupuminen. Ihminen uupuu, jos hän yrittää siirtää osan itsestään syrjään. Sen vuoksi myös työelämässä ihminen tarvitsee kohdatuksi ja kunnioitetuksi tulemista”, Katri Keskinen kertoo. Kun ihminen – työntekijä tulee kohdatuksi ja kunnioitukseksi, hän kokee tulleensa nähdyksi. Ja kun kokee tulleensa nähdyksi, kokee olevansa turvassa (psykologinen turvallisuus). Ihminen, joka kokee olevansa turvassa uskaltaa olla luova ja innovatiivinen. Ja nimenomaan näitä luovia ja innovatiivisia ihmisiä hyperkasvuyritys tarvitsee.

LISÄTIETOJA
Katri Keskinen
Hyvinvointihoitaja, Discovery Street Oy
+358 50 561 4437

Mika Korhonen
CEO, Discovery Street Oy
+358 40 574 6823


12.5.2021

Tuntuuko sinusta ettet opi työssäsi mitään uutta?
Onko ammattisi uusi tai harvinainen eikä saman alan kollegoita juurikaan ole omalla paikkakunnallasi? Kaipaatko yli organisaatiorajojen ulottuvaa oppimista?
Oletko huolissasi omasta osaamisestasi ja kilpailukyvystäsi työmarkkinoilla?

Discovery Street aktivoi vertaisoppimisen ryhmiä ammattilaisille. Vertaisryhmissä opit toisilta, pääset kuulemaan ja jakamaan maailmalta haettuja parhaita käytäntöjä sekä saat paikallista soveltamistietoa. Ammattilaisten ryhmiä koordinoivat ammattilaiset itse ja osaamista jakavat alan parhaat paikalliset osaajat. Myös sinä voit perustaa tällaisen ryhmän.

Autamme sinut alkuun ja haluamme kuulla mitä osaamistarpeita sinulla on. Pian aukeavilta verkkosivuiltamme löydät ohjeet niin olemassaoleviin verkostoihin liittymisestä kuin askeleet oman kiinnostuksen kohteen tai ammattialueesi vertaisverkoston käynnistämiseksi. Tuemme ryhmän käynnistymistä sekä oppimista antamalla raamit ja näkyvyyden.

Toteutamme työelämän vertaisoppimisen pilotin osana Sitran Osaamisen aika -projektia. Tällainen osaamisen kehittämisen muoto sijoittuu formaalien koulutusten, kaupallisten koulutusten ja kansalaisopiston välimaastoon. Oppimisen omistajina ovat oppijat itse, ei työnantaja, ei koulu eikä instituutio.

Pilotissa luodaan organisaatiorajat ylittäviä soluja, jossa ammattilaiset itse luovat sisällön ja foorumin oppimiselle. Pilotissa tunnistetaan organisaatiorajat ylittäviä teemoja, joiden ympärille perustetaan oppimisaktivistien hallinnoimia vertaisoppimisen soluja. Lopputuloksena syntyy tarkentunut ymmärrys siitä, millaista oppimista soluissa koetaan tapahtuvan, miten tämä oppiminen hyödyttää yrityksiä ja siitä, mitkä ovat vapaaehtoiseen vertaistoimintaan liittyvän oppimissolun toiminnan kriittiset tekijät. Pilotin rahoittaa Sitra. Projektin asiantuntijana toimii Outi-Ihanainen Rokio.

Discovery Street on 2018 perustettu innovaatio- ja teknologiayritys, joka pyrkii omalla osaamisellaan saamaan aikaan positiivista vaikutusta yhteiskunnassa kestävällä ja ihmisläheisellä tavalla.

Lisätietoja:

Sitran uutinen: “Kahdeksan pilottihanketta on valittu kehittämään uutta osaamisjärjestelmää”

Mika Korhonen
CEO, Discovery Street Oy
+358 40 574 6823

Outi Ihanainen-Rokio
Asiantuntija
+358 40 500 8481
outi.ihanainen@growthsetters.com


1.5.2021

Discovery Street elected its first CEO

Founded 2018, Discovery Street Oy wants to create positive impact to the society. The members of Discovery Street are professionals with different backgrounds with desire to contribute to the betterment of the world together and with like-minded organisations. Since its foundation the company has grown steadily and is becoming more recognised in its field. The activities have increased and diversified and it felt timely to appoint a person to represent the company externally.

Against the assumptions of prevailing business culture, which push up the role of the CEO to a pedestal above others, the members of Discovery Street see this role more as a service position. Therefore the members of the company gathered together and elected their CEO by a closed ballot. Without candidacy or self-promotion, voting only a person who would have the best capacity to serve as their CEO, they proposed to the Board of Discovery Street to appoint a person who received most votes to this role.

As a result, the board of Discovery Street Oy has designated Mika Korhonen to serve as its first CEO starting first of May 2021.

Discovery Street is based in Jyväskylä, Finland.

Further information:

Mika Korhonen
CEO, Discovery Street Oy
+358 40 574 6823

Petteri Mustalahti
Chairman of the Board, Discovery Street Oy
+358 50 386 5255

discoverystreet.fi


8.6.2020

JYVÄSKYLÄLÄINEN DISCOVERY STREET OY KEHITTÄÄ HENGITYSTIEINFEKTIOTA ENNUSTAVAA MOBIILISOVELLUSTA

Jyväskyläläinen Discovery Street Oy on käynnistänyt mobiiliapplikaation kehityksen, joka tähtää hengitystieinfektioiden (esimerkiksi COVID-19) havaitsemiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tavoitteena on kehittää algoritmi, joka yhdistää ihmisen biologisista muuttujista (esimerkiksi ruumiinlämpö, sykevälivaihtelu, happipitoisuus ja leposyke) kerättyä tietoa subjektiivisiin kokemuksiin, kuten oireisiin ja yleiseen vointiin. Algoritmi vertaa tietoa tunnettuihin viitearvoihin sekä nykytutkimustietoon, etsii yhteneväisyyksiä biologisten muuttujien käyttäytymisestä ja tekee näiden perusteella päätelmiä hengitystieinfektion todennäköisyydestä.

“Olemassa olevilla teknologioilla voidaan kerätä monenlaista reaaliaikaista tietoa kehosta, mutta tutkimusta siitä, mitä kaikkea näitä tietoja yhdistelemällä voidaan päätellä, on tehty vielä vähän”, kertoo projektipäällikkö liikuntafysiologi Mari Stenman. Yhtenä tavoitteena onkin tuottaa raakadataa tutkimuskäyttöön ja hyvinvointia edistävien ratkaisuiden kehittämiseen. Tietoa kerätään ihmisen biomarkkereiden käyttäytymisestä suhteessa oireisiin ja yleiseen vointiin. Lisäksi tarkoitus on valjastaa tekoäly työstämään isoa määrää dataa ja oppimaan siitä niin, että käyttäjä saa arvokasta tietoa omasta terveydentilastaan.

“Innostavin visio on julkaista algoritmi avoimena lähdekoodina, jolloin tutkimustieto leviää mahdollisimman laajalle”, toteaa Mika Kataikko Discovery Streetiltä.

Projekti on Discovery Streetin toiminta-ajatuksen ytimessä. Yrityksen tavoitteena on kehittää maailmaa parantavia ratkaisuja ja tuottaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta toiminnoillaan. Discovery Street on perustettu innovaatioalustaksi kokeneille henkilöille, jotka haluavat antaa oman panoksensa paremman yhteiskunnan luomiselle humaaneilla arvoilla varustettujen ihmisten ympäröimänä.

“Tämä projekti toteuttaa yrityksemme tavoitetta ja tehtävää mitä parhaimmalla ja innostavimmalla tavalla”, korostaa Mika Korhonen, yksi Discovery Streetin perustajista.

Isoja paremman tulevaisuuden ratkaisuja ei tehdä yhden yrityksen voimin ja siksi Discovery Street rakentaa mahdollisimman laajaa kumppaniverkostoa tuottamaan suurta yhteiskunnallista vaikuttavuutta hengitystieinfektioprojektin avulla. Käynnissä on lupaavia neuvotteluita useiden toimijoiden kanssa. “Jokaiseen uuteen kontaktiin suhtaudutaan arvostaen ja mielenkiinnolla”, lupaa Mari Stenman kannustaen kaikkia asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä.

Tällä hetkellä kumppaneina ovat Jyväskylän Yliopisto ja Jyväskylän Yritystehdas Oy – The Startup Factory. “Maailma on mullistunut viimeisten kuukausien aikana ja nyt tarvitaan ketteriä toimijoita, jotka osaavat yhdistää monialaista osaamista nopeasti ja tehokkaasti isojen haasteiden ratkaisemiseksi”, kehuu professori Pekka Abrahamsson Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnasta Discovery Street Oy:n vetämää hanketta ja jatkaa: “Discovery Street Oy on ottanut ison haasteen vastaan, mikä on innostanut myös Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan tutkijoita osallistumaan projektin ideointiin ja toteutukseen.

”Samaa sanoo myös Yritystehtaan toimitusjohtaja Kati Rauhaniemi: ”Tällaisia innovatiivisia ja kasvuun tähtääviä yrityksiä varten olemme olemassa. Discovery Street osaa yhdistää ammattitaitoiset tekijät, kehittää ketterästi uutta ja nähdä tulevaisuuden moninaiset tarpeet. Olemme saaneet valmentaa heitä niin liiketoiminnan 12 eri teemassa, markkinoinnista rahoitukseen, kuin tiimin suorituskyvyssäkin. Koska uskomme että yhteistyö, ketterä tuotekehitys ja hyvinvoiva tiimi tuottavat myös tulosta. On upeaa olla työskentelemässä näiden startup-yrityksiemme kanssa ja auttamassa heitä kohti kansainvälistä kasvua”.

Business Finland tukee kehitysvaiheen rahoitusta, minkä lisäksi Discovery Street etsii vaikuttavuussijoittajia varmistamaan proof-of-concept -vaiheen jälkeinen tuotekehitys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Sijoittajiksi haetaan erityisesti tahoja, jotka ovat kiinnostuneita sijoituskohteensa yhteiskunnallisesta ja kansainvälisestä vaikuttavuudesta.

LISÄTIETOJA: projektipäällikkö Mari Stenman, Discovery Street Oy