Hyvinvoinnin johtaminen kriisissä

Kuinka  varmistat henkilöstön täyden toimintakyvyn ja onnistumisen työssä koko maailman kamppaillessa selviytymisestä?

  Hyvinvoinnin johtaminen kriisissä by Discovery Street

Maailma heittäytyi polvilleen talvella 2020.  Kaikki muuttui.

Paitsi yksi asia.

Ihmiset ovat edelleen yrityksesi tärkein voimavara. Ilman heitä kukoistus, onnistuminen ja nousu eivät ole mahdollisia. Miten huolehdit, että työntekijöidesi toimintakyky säilyy, ei vain hyvänä, vaan optimaalisena, kriisin läpi ja toipumisvaiheessa? Miten varmistat, että ihmisesi kykenevät nostamaan yrityksen takaisin jaloilleen?

Hyvinvoinnin johtaminen kriisissä -palvelu antaa konkreettisia työkaluja siihen, miten ihmisistä pidetään huolta kriisin keskellä ja sen jälkeen. Se toteutuu 10 h laajuisena keskusteluna tai workshopina valitsemallenne ryhmälle ihmisiä (esim. koko yritys, johtaryhmä, toimitusjohtaja). Lopputuloksena teillä on suunnitelma henkilöstön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn optimoimiseksi sekä konkreettisia pienillä resursseilla toteutettavia tapoja optimoida ihmisten onnistuminen hyvinvointiin panostamalla.

Kun kriisi on ohi ja toipuminen alkaa, haluaako yrityksesi erottua organisaationa, jossa  työskentelee onnellisia ja hyvinvoivia ihmisiä?

Hyvinvointikäsitys 2020

Empatia, luovuus, taito kohdata ihmiset aidosti ja ongelmanratkaisukyky. Hyvinvoivan ihmisen sydän on iso ja ajatukset suuria. Hyvinvointi tuo yksilöistä esiin nämä nykypäivän ja tulevaisuuden työntekijöiden halutuimmat ominaisuudet. Lisäksi jaksaminen paranee, resilienssi ja paineensietokyky kasvavat, energia lisääntyy ja työntekijä on terveempi. Työnantajalle hyvinvoiva ihminen on yritystä eteenpäin vievä kultakimpale unohtamatta hyvinvoinnin arvoa yksilölle itselleen ja hänen läheisilleen, jotka kohtaavat läsnäolevan ja empaattisen rakkaansa myös työpäivän jälkeen.   

Hyvinvointiin panostaminen on järkevää jo puhtaasti liiketoiminnan näkökulmasta. Sen siivet kantavat kuitenkin huomattavasti pidemmälle kuin seuraavan kvartaalin tulokseen. Henkilöstöstä huolehtiminen kertoo yrityksen arvoista. Välitetäänkö teillä ihmisistä? Haluatteko pitää huolta tärkeimmästä resurssistanne? Nämä arvot vaikuttavat siihen miten teistä puhutaan ja miten asiakkaanne suhtautuvat teihin. Ne vaikuttavat siihen pyrkivätkö parhaat tyypit teille töihin ja haluavatko huippuosaajat jäädä taloon. 

Aidosti ihmistään välittävä organisaatio on tulevaisuuden menestyjä. Maailma on muuttunut. Onnistuminen ei ole enää mahdollista huonolla kohtelulla tai hyvinvoinnin laiminlyönnillä. Tervetuloa mukaan rakentamaan parempi työelämä, jossa ihmisten onnellisuus, hyvinvointi ja potentiaali optimoidaan kaikkia hyödyttävällä tavalla. 

Haluatko ottaa selvää?

Miten lisäämme yksilön taitoa johtaa itseään ja omaa hyvinvointiaan? Miten yksilön ja yrityksen arvot liittyvät hyvinvointivalintojen tekemiseen?

Miten varmistamme, että työntekijämme onnistuvat optimaalisesti työssään ja huokuvat luottamusta ja hyvää oloa asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille?

Miten työpaikan kulttuuri voi edistää koko työyhteisön hyvinvointia?

Miten haluamme elää – yksilöinä ja yhteisönä? Miten voimme parhaiten hyödyntää meissä olevaa potentiaalia? Miten voimme luoda hyvinvoivan yhteisön, joka rakentuu luottamukselle ja välittämiselle – sille, että jokainen erilainen ihminen kuuluu joukkoon?

Miten teemme strategisia valintoja arvojemme perusteella hyvinvointiin satsaten? Miten johdamme ihmisiä ihmislähtöisesti?

Mikä on menestyksen uusi määritelmä? Millaista hyvinvointia haluamme olla rakentamassa itsellemme ja perheillemme?

Lupauksemme sinulle

Lopputuloksena on yrityksen laatima suunnitelma henkilöstön hyvinvoinnin tukemisesta ja konkreettisia vinkkejä suunnitelman toteutukseen. 

Me Discovery Streetillä tuomme vahvasti oman arvomaailmamme positiivisesta muutoksesta mukaan. Emme jää, emmekä jätä sinua, tappelemaan uutta todellisuutta vastaan. Emme myöskään jähmety paikallemme katsomaan, kun menestyksen juna meni jo. Suuntaamme katseet ylväästi kohti tapaa, joka tuo sekä humaania että liiketoiminnallista menestystä uudessa maailmassa. 


Kun kriisi on ohi ja toipuminen alkaa, haluammeko me erottua organisaationa, jossa  työskentelee onnellisia ja hyvinvoivia ihmisiä?


Ota yhteyttä. Olisi kiva tutustua.

mari.stenman(at)discoverystreet.fi